\n

Co to jest łuszczycowe zapalenie stawów?

Łuszczycowe zapalenie stawów to przewlekła choroba, której objawy występują na skórze oraz narządach wewnętrznych. Czasami w przebiegu choroby zajmowane są nawet oczy lub serce. Łuszczycowe zapalenie stawów dotyczy około 1/3 osób cierpiących na łuszczycę. Chorobę łuszczycową stwierdza się u 2% populacji. Szczyt zachorowań na ŁZS przypada między 30 a 50 rokiem życia.

Przyczyny łuszczycowego zapalenia stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów może mieć różne przyczyny. Do najważniejszych poznanych czynników ryzyka należy podatność genetyczna, zakażenia wirusowe lub bakteryjne oraz niektóre leki. Do leków potencjalnie wpływających na wystąpienie ŁZS należą sole litu, beta-blokery oraz leki przeciwmalaryczne. Udział w powstawaniu łuszczycowego zapalenia stawów mogą mieć również urazy mechaniczne i stres.

Objawy

Zależnie od zaawansowania choroby może dojść do zajęcia jednego lub wielu stawów. Objawy ŁZS mogą mieć różne nasilenie, ponieważ choroba przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Charakterystyczne objawy łuszczycowego zapalenia stawów to:

Objawy pozastawowe łuszczycowego zapalenia stawów:

Pacjenci chorujący na łuszczycę powinni informować lekarza o wszelkich niepokojących objawach, aby odpowiednio wcześnie włączyć stosowne leczenie.

Łuszczycowe zapalenie stawów – leczenie

W leczeniu ŁZS najważniejsze jest zmniejszenie nasilenia objawów oraz poprawa jakości życia pacjenta. Z uwagi na proces chorobowy stosuje się leki:

Leczenie ŁZS można również prowadzić miejscowo. Do miejscowego leczenia stosuje się nakłuwanie stawu, usuwanie zmienionej błony maziowej lub endoprotezowanie. Obecnie powstają nowe generacje leków na ŁZS i wydaje się, że ich skuteczność uległa znaczącej poprawie.

Domowe sposoby na łuszczycowe zapalenie stawów

W terapii najważniejsza jest ścisła współpraca z lekarzem specjalistą i stosowanie się do jego zaleceń. Niemniej jednak istotne wydają się również codzienne nawyki. W łuszczycowym zapaleniu stawów warto stosować się do zasad zdrowego odżywiania, regularnie spożywać ryby oraz dbać o nawodnienie. Korzystne wydaje się również wykonywanie aktywności ruchowej zaleconej przez fizjoterapeutę.

Bibliografia

  1. European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies: 2015 update
  2. Gerlag D.M., Raza K., van Baarsen L.G.M. i wsp.: EULAR recommendations for terminology and research in individuals at risk of rheumatoid arthritis: report from the Study Group for Risk Factors for Rheumatoid Arthritis. Ann. Rheum. Dis., 2012; 71: 638–641