Pytania i odpowiedzi - Dostępność

 
Mam pytanie odnośnie likwidacji barier architektonicznych. Wiem, że PFRON pomaga dofinansować remonty np. łazienek ale jakie są możliwości jeśli chodzi o pomoc w szerszym remoncie, tj. ocieplenie budynku, wymiana okien? Jestem wykluczony społecznie ze względu na trudności w komunikowaniu się. W jaki sposób mogę ubiegać się o sfinansowanie urządzenia elektronicznego niezbędnego do kontaktu ze społeczeństwem? Mam dziecko niepełnosprawne w wieku 9 lat. Czy należy się mojemu dziecku zwrot z PFRON za zakup komputera do nauki zdalnej? Czy istnieją jakieś możliwości uzyskania dofinansowania na dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej. W naszym PCPRcpr otrzymaliśmy informację, że środki na ten cel w tym roku zostały wyczerpane Mam orzeczenie o niepełnosprawności na okres 2 lat uzyskane z MZOM (stopień umiarkowany). Dowiedziałam się, że mogę uzyskać pomoc odnośnie dostosowania mojej łazienki do moich potrzeb. Gdzie i jak mogę złożyć taki wniosek? Jestem osobą z niepełnosprawnością po ukończeniu studiów I-ego stopnia. Niestety z powodu epidemii nie będę mógł studiować na II etapie studiów online. Jakie dokumenty muszę zgromadzić, gdzie złożyć i do jakiej osoby mam się zgłosić aby móc kontynuować naukę na UKSW? Gdzie mogę złożyć wniosek o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej? Czy jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie posiada w swoim domu łazienki można złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON na remont i budowę tej łazienki? Stopień niepełnosprawności znaczny, bez ograniczeń ruchowych

Mam pytanie odnośnie likwidacji barier architektonicznych. Wiem, że PFRON pomaga dofinansować remonty np. łazienek ale jakie są możliwości jeśli chodzi o pomoc w szerszym remoncie, tj. ocieplenie budynku, wymiana okien?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza środki na likwidację barier architektonicznych, min. na usuwanie barier w łazienkach. Środki te przekazywane są za pośrednictwem Powiatowego centrum pomocy Rodzinie. Tam uzyska Pani informacje w jakiej formie może uzyskać Pani wsparcie. Pod koniec roku PCPR może już nie mieć wolnych środków na ten rok, ale warto to sprawdzić.

Jestem wykluczony społecznie ze względu na trudności w komunikowaniu się. W jaki sposób mogę ubiegać się o sfinansowanie urządzenia elektronicznego niezbędnego do kontaktu ze społeczeństwem?

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami mających problemy w komunikowaniu się udziela PFRON. Aby uzyskać je, należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tam uzyska Pan wszelkie informacje.

Mam dziecko niepełnosprawne w wieku 9 lat. Czy należy się mojemu dziecku zwrot z PFRON za zakup komputera do nauki zdalnej?

Wsparcie w pokonywaniu barier komunikacyjnych PFRON udziela za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Dlatego aby uzyskać wsparcie proponuje Pani kontakt z PCPR w Pani gminie.

Czy istnieją jakieś możliwości uzyskania dofinansowania na dostosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej. W naszym PCPRcpr otrzymaliśmy informację, że środki na ten cel w tym roku zostały wyczerpane

Wsparcie na likwidacje barier architektonicznych przekazywane są za pomocą PCPR. Zdarza się, że pod koniec roku pula środków przeznaczonych na to wsparcie wyczerpuje się. Wtedy warto poczekać do początku roku i wtedy zwrócić się do PCPR o wsparcie w tek kwestii. Opisany przez Panią przypadek wpisuje sie właśnie w tę kwestię.

Mam orzeczenie o niepełnosprawności na okres 2 lat uzyskane z MZOM (stopień umiarkowany). Dowiedziałam się, że mogę uzyskać pomoc odnośnie dostosowania mojej łazienki do moich potrzeb. Gdzie i jak mogę złożyć taki wniosek?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Na przystosowanie łazienki dla takich osób przeznacza każdego roku środki finansowe które przekazuje przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Ze względu na stan pandemii wiele z nich działa zdalnie dlatego proponuję Pani skontaktować się z lokalnym PCPR telefonicznie i zapytać jak w tym konkretnym ośrodku odbywa się proces składania dokumentów.

Jestem osobą z niepełnosprawnością po ukończeniu studiów I-ego stopnia. Niestety z powodu epidemii nie będę mógł studiować na II etapie studiów online. Jakie dokumenty muszę zgromadzić, gdzie złożyć i do jakiej osoby mam się zgłosić aby móc kontynuować naukę na UKSW?

Należy zwrócić się bezpośrednio do uczelni. Każdy uniwersytet posiada wewnętrzne procedury związane z umożliwieniem nauki osobom niepełnosprawnym, a także osobom, które z innych przyczyn wymagają niestandardowego toku nauczania.

Wytyczne oraz narzędzia dotyczące kształcenia zdalnego na UKSW dostępne są na stronie: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/2215-ksztalcenie-zdalne-wytyczne-i-narzedzia).

Rekomendujemy bezpośredni kontakt z pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnością – dr hab. Agnieszką Regulską, prof. UKSW na adres mailowy: a.regulska@uksw.edu.pl lub kontakt telefoniczny z sekretariatem Instytutu Historii UKSW pod numerem tel.: (22) 569 68 19, wew. 819 w dni:

wtorki, czwartki – godz. 11.00-14.00

środy, piątki – godz. 8.30-11.30

soboty (w terminach zjazdów dla poszczególnych kierunków) – 8.00-14.00

PONIEDZIAŁKI – NIECZYNNE

Gdzie mogę złożyć wniosek o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej?

Środki na likwidację barier architektonicznych możemy uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON przekazuje te środki za pomocą Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. To właśnie ta instytucje przyjmuje wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Czy jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie posiada w swoim domu łazienki można złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON na remont i budowę tej łazienki? Stopień niepełnosprawności znaczny, bez ograniczeń ruchowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Wsparcie to polega między innymi na pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych. Taka barierą jest mi. łazienka nie dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. PFRON przekazuje te środki do Powiatowego Centrum

Pomocy Rodziny. I to właśnie PCPR jest instytucja rozpatrującą wnioski i przekazującej środki. Bardzo ważną informacją jest, iż refundowane są środki wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy. A o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń. Dobrą informacją jest, że jeżeli w tym roku PCPR nie przyzna Państwu środków, można się o nie starć również w przyszłym

Kliknij aby
ponownie wybrać temat