Rehabilitacja

Rehabilitacja – informacje ogólne Dofinansowania Turnusy rehabilitacyjne

Spis treści:

Czy można starać się o dofinansowanie do sprzętu tego samego rodzaju w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym? Kto ma pierwszeństwo w dofinansowywaniu likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym? Jakie przedmioty są dofinansowywane w ramach programu likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym? Czy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym? Kiedy jest przyznawane dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym? Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie? Czy istnieje możliwość dofinansowania zamiany mieszkania w ramach programu likwidacji barier architektonicznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie? Co nie podlega dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych? Jak otrzymać środki na montaż windy? Uszkodzony wzrok w ponad 50% oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności a dofinansowanie Czy posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności można liczyć na dofinansowanie w postaci sprzętów elektronicznych bądź finansowych?

Czy można starać się o dofinansowanie do sprzętu tego samego rodzaju w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym?

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania do sprzętu tego samego rodzaju, co najmniej po 7 latach od uzyskania poprzedniego dofinansowania.

Kto ma pierwszeństwo w dofinansowywaniu likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym?

Dofinansowywania będą przyznawane w pierwszej kolejności dla osób, które nie uzyskały wcześniej dofinansowania do wnioskowanego sprzętu.

Jakie przedmioty są dofinansowywane w ramach programu likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym?

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym może obejmować zakup następujących przedmiotów:

– uchwyt ścienny
– uchwyt uchylny lub łamany
– uchwyt wolnostojący
– uchwyt wannowy
– krzesło prysznicowe
– krzesło toaletowe
– siedzisko wannowe (ławeczka)
– siedzisko wannowe wgłębne (z oparciem)
– leżak kąpielowy
– nakładka sedesowa
– nakładka sedesowa z poręczami
– rama asekuracyjna na sedes
– wózek toaletowo – prysznicowy
– łóżko ortopedyczno – wspomagające
– budzik wibracyjny lub świetlny
– waga ubrajlowiona lub głośnomówiąca
– glukometr ubrajlowiony lub głośnomówiący
– ciśnieniomierz ubrajlowiony lub głośnomówiący
– termometr ubrajlowiony lub głośnomówiący do ciała
– termometr ubrajlowiony lub głośnomówiący zewnętrzny
– zegarek ręczny ubrajlowiony
– zegarek ręczny udźwiękowiony
– detektor kolorów
– czujnik poziomu cieczy
– penfriend (etykieciarka)
– lupa
– odtwarzacz płyt i taśm
– odtwarzacz książek mówionych (czytak)
– dyktafon
– podnośnik transportowy
– podnośnik wannowy
– podnośnik ścienny (sufitowy)
– schodołaz
– inny sprzęt do wysokości 80% wartości, po analizie wyceny w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku.

Czy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym?

Tak osoby z takim orzeczeniem również mogą starać się o dofinansowanie. Wnioski osób legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności będą rozpatrywane najwcześniej w miesiącu październiku.

Kiedy jest przyznawane dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym?

W pierwszej połowie roku dofinansowania będą przyznawane dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
W drugiej połowie roku dofinansowania będą przyznawane dla osób legitymujących się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych w celu ich sprawniejszego funkcjonowania w życiu codziennym z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a użytkowanie przedmiotu dofinansowania zapewnia bezpieczne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej (w szczególności jest dostosowane do jej wieku, możliwości psychoruchowych).

Czy istnieje możliwość dofinansowania zamiany mieszkania w ramach programu likwidacji barier architektonicznych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie?

Dofinansowania do zamiany mieszkania nie są przyznawane.

Co nie podlega dofinansowaniu likwidacji barier architektonicznych?

Dofinansowaniu nie podlegają zakupy i prace stanowiące o podniesieniu estetyki pomieszczeń, przy okazji wykonywanych prac, mających na celu dostosowanie pomieszczeń dla poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
Dofinansowaniu nie podlegają również koszty związane z wykończeniem inwestycji budowlanej: np. wykonaniem pomieszczeń, wyposażeniem wydzielonych nie umeblowanych pomieszczeń, doprowadzeniem wody, wykonaniem kanalizacji, zakupem szamba.

Jak otrzymać środki na montaż windy?

Istnieje możliwość przyznania dofinansowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do podnośnika dźwigowego (platformy) w wysokości:
– 60% kosztów, jednak nie więcej niż 18 000 zł, w domu jednorodzinnym,
– 40 % kosztów, jednak nie więcej niż 12 000 zł, w budynku wielorodzinnym, tj. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa.

W pierwszej połowie roku dofinansowania będą przyznawane dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat (przy czym rozpatruje się dostosowanie pod kątem potrzeb wynikających z problemów w poruszaniu się oraz wieku wnioskodawcy) oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność ruchowa i neurologiczna w bardzo dużym stopniu utrudnia poruszanie się.

W drugiej połowie roku dofinansowania mogą być przyznawane dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, których niepełnosprawność ruchowa i neurologiczna w dużym stopniu utrudnia poruszanie się.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest poprzedzone wizją lokalną wykonaną przez pracowników Działu, na której ustalone zostają potrzeby wnioskodawcy w zakresie likwidacji barier architektonicznych.

Uszkodzony wzrok w ponad 50% oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności a dofinansowanie

W przypadku schorzenia wzroku można ubiegać się o dofinansowanie. W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym dofinansowania dotyczyć będą orzeczeń wydanych z powodu zaburzeń głosu, mowy i słuchu i/lub dysfunkcji narządu wzroku. Decyzja o przyznaniu środków uzależniona jest m.in. od ilości złożonych wniosków czy kwocie środków jakimi dysponuje instytucja, do której zgłasza się swój wniosek.

Czy posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności można liczyć na dofinansowanie w postaci sprzętów elektronicznych bądź finansowych?

Tak, oczywiście.  Posiadając umiarkowany stopień niepełnosprawności można ubiegać się dofinansowanie do np. zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym dofinansowania dotyczyć będą orzeczeń wydanych z powodu zaburzeń głosu, mowy i słuchu i/lub dysfunkcji narządu wzroku.