Okiem eksperta

Dostępność przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym – lektor PJM

Dostępność cyfrowa i wykluczenie cyfrowe – lektor PJM

Dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnością – lektor PJM

Podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia osób starszych – lektor PJM

Wyrównanie szans i dostępu obywateli do otoczenia, rekreacji, wypoczynku i sportu – lektor PJM

Dostępność w ochronie zdrowia – lektor PJM

Poznaj e-niezbędnik i wirtualnego doradcę na www.stopbarierom.pl

Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych