Warto wiedzieć

 

Obecnie niepełnosprawność jest coraz częściej rozumiana jako wynik barier, jakie dana osoba napotyka w otaczającym je środowisku, niż jako efekt urazu czy stanu zdrowia.

W ramach kampanii STOP Barierom, realizowanej przez Fundację Neuron Plus, eksperci z takich obszarów jak genetyka kliniczna, pediatria, geriatria czy architektura poruszają w swoich wypowiedziach tematy związane m.in. dostępnością dla osób z niepełnosprawnością przestrzeni cyfrowej oraz publicznej, w tym produktów i usług w aspekcie architektonicznym oraz barierami w otoczeniu rekreacji, wypoczynku i sportu.

W zaprezentowanych poniżej nagraniach, eksperci kampanii STOP Barierom skupiają się także na edukacji względem osób z niepełnosprawnością, dostępności usług medycznych, jak również na mobilności seniorów, ponieważ osoby starsze stanowią coraz liczniejszą grupę – należą do niej m.in. osoby niedowidzące, osoby niedosłyszące czy te, które równolegle mają problemy z poruszaniem się. Obecnie według danych GUS osoby starsze to ponad 9 mln Polaków w wieku 60 lat i więcej.

Kartki papieru z oznaczonym znakiem zapytania

Kartki papieru z oznaczonym znakiem zapytania

Dostępność w ochronie zdrowia – wypowiedź eksperta Fundacji Neuron +

Niepełnosprawność dotyka różnych sfer ludzkiego życia. Choroby prowadzące do niepełnosprawności często mają podłoże genetyczne. Zespół Downa to choroba, której mogą towarzyszyć różne stopnie niepełnosprawności pacjentów. Schorzenie charakteryzuje m.in niepełnosprawność umysłowa. Dla poprawy jakości funkcjonowania społeczeństwa ważne jest, aby eliminować bariery utrudniające osobom z niepełnosprawnością codzienne życie. Szczególnie istotny jest dostęp do opieki zdrowotnej.

Naciśnij klawisz „c” na swojej klawiaturze, jeśli chcesz uruchomić napisy

PDF

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Janusz Kocki
Genetyk kliniczny, pediatra
Transkrypcja nagranej wypowiedzi video na temat „Dostępność w ochronie zdrowia”

Kliknij aby pobrać

Dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnością – wypowiedź eksperta Fundacji Neuron +

Dostępność do różnych usług i świadczeń dla osób z niepełnosprawnością nadal bywa ograniczona. Urządzenia elektroniczne oraz wiele źródeł internetowych wciąż nie jest przystosowanych dla osób z zaburzeniami widzenia. Jednym z nich jest zaćma, która dotyka wielu Polaków i stanowi główną przyczynę ślepoty. Utrudniony dostęp do elektronicznych źródeł może przekładać się na utrudniony dostęp do edukacji i komunikacji dla osób niedowidzących.

Naciśnij klawisz „c” na swojej klawiaturze, jeśli chcesz uruchomić napisy

PDF

Dr Beata Głodzik
pedagog, psycholog, specjalista z zakresu integracji sensorycznej.
Transkrypcja nagranej wypowiedzi video na temat „Dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnością”

Kliknij aby pobrać

Ocena dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym – wypowiedź eksperta Fundacji Neuron +

Funkcjonowanie w przestrzeni publicznej nadal nie jest w pełni możliwe dla wszystkich. Z jej użytkowania bardzo często wykluczane są osoby niepełnosprawne, jednak bariery w codziennym poruszaniu się napotkają również rodzice z wózkiem czy osoby starsze. Zróżnicowanie grup społecznych wymaga stosowania zasad projektowania uniwersalnego, aby wszystkim użytkownikom zapewnić równy dostęp do rożnego typu przestrzeni.

Naciśnij klawisz „c” na swojej klawiaturze, jeśli chcesz uruchomić napisy

PDF

Dr inż. arch. Natalia Przesmycka
Transkrypcja nagranej wypowiedzi video na temat „Ocena dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym”

Kliknij aby pobrać

Dostępność przestrzeni cyfrowej i wykluczenie cyfrowe – wypowiedź eksperta Fundacji Neuron +

W świecie bankowości online, darmowych e-booków i wirtualnej rzeczywistości nadal istnieją osoby, które nie są w stanie samodzielnie uruchomić komputera. Ułatwienia technologiczne tworzone są dla wszystkich obywateli jednak nadal nie każdy ma do nich dostęp. Wiele rozwiązań i nowych technologii wyklucza lub pomija osoby niepełnosprawne.

Naciśnij klawisz „c” na swojej klawiaturze, jeśli chcesz uruchomić napisy

PDF

Prof. dr hab. Jacek Dąbała
Specjalista ds. mediów, komunikowania, literatury i filmu.
Transkrypcja nagranej wypowiedzi video na temat „Dostępność przestrzeni cyfrowej i wykluczenie cyfrowe”

Kliknij aby pobrać

Podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia osób starszych – wypowiedź eksperta Fundacji Neuron +

Niepełnosprawność rośnie wraz z wiekiem. Osoby starsze napotykają różne trudności w codziennym funkcjonowaniu. Problemy wynikają ze zmian zachodzących w starzejącym się organizmie i komplikują często nawet najprostsze czynności. Bariery w przestrzeni publicznej mogą przyczyniać się do wykluczenia społecznego. Dbałość o równość w dostępie do usług pozwoli tworzyć zrównoważone społeczeństwo.

Naciśnij klawisz „c” na swojej klawiaturze, jeśli chcesz uruchomić napisy

PDF

Dr n med. Agnieszka Bartoszek
Geriatra
Transkrypcja nagranej wypowiedzi video na temat „Podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia osób starszych”

Kliknij aby pobrać

Dostępność, wyrównanie szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia rekreacji, wypoczynku i sportu – wypowiedź eksperta Fundacji Neuron +

Istnieje wiele barier utrudniających życie osobom z niepełnosprawnością czy seniorom. Jedną z nich potrafi być brak równej ścieżki czy też ławki, co uniemożliwia części społeczeństwa korzystanie z różnych form rekreacji. Równie ważnym problemem są też bariery mentalne. Błędne przekonania osób z niepełnosprawnością na temat aktywności fizycznej mogą wyłączać tę grupę z życia społecznego.

Naciśnij klawisz „c” na swojej klawiaturze, jeśli chcesz uruchomić napisy

PDF

Dr n. o zdr. Agnieszka Kotwica
Transkrypcja nagranej wypowiedzi video na temat „Dostępność, wyrównanie szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia rekreacji, wypoczynku i sportu”

Kliknij aby pobrać