\n

W maju 2020 roku przedstawiciele firmy Google zaprezentowali nowe rozwiązanie technologiczne dla urządzeń mobilnych wspierające osoby z niepełnosprawnością. Aplikacja ,,Action Blocks” ma za zadanie ułatwić korzystanie ze smatfonów i uprościć wykonywanie operacji. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Google dedykowane jest osobom z zaburzeniami funkcji poznawczych, zaburzeniami ruchowymi, ograniczoną sprawnością oraz osobom starszym.

Action Blocks to aplikacja, która pozwala użytkownikowi na tworzenie własnych przycisków, które za jednym dotknięciem wywołają akcje zwykle złożone z kilku kroków, np. zadzwoń do mamy czy wyłącz światła.

Przy zaburzeniach funkcji poznawczych czy też postępującej wraz z wiekiem utracie sprawności umysłowej, zapamiętanie oraz nauka procesu prowadzącego do wykonania konkretnej akcji na smartfonie może być bardzo trudna. Dodatkowo, towarzyszące zaburzenia sprawności ruchowej oraz pogorszenie zręczności użytkownika powoduje, że trudniej wybierać pożądane opcje co często jest przyczyną frustracji. Tworzenie przycisków
z Action Blocks ma ułatwić wywołanie każdej z operacji jaką Asystent Google jest w stanie wykonać dla użytkownika.

Firma Google zadeklarowała również, że trwają prace nad dalszym rozwojem dostępności produktów dostępnych na rynku. Kolejnym krokiem będzie prawdopodobnie stworzenie dodatku do Map Google, informującego
o dostępności architektonicznej obiektu wybranego przez użytkownika i obecnych w nim udogodnień dla osób z niepełnosprawnością.

Uwzględnianie potrzeb i specjalnych wymagań użytkowników z niepełnosprawnością staje się coraz częstszą praktyką wśród producentów i firm projektujących urządzenia. Nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą więc nie tylko usprawniać funkcjonowanie urządzeń ale również ułatwiać używanie ich przez osoby niepełnosprawne.

Źródło: https://www.disabilityscoop.com/2020/05/28/google-offering-new-tools-to-help-those-with-disabilities/28382/