\n

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała na swojej stronie artykuł przedstawiający niepełnosprawność w niecodziennym wydaniu. W artykule opisano kilka faktów związanych z niepełnosprawnością o których warto wiedzieć.

Według Światowej Organizacji Zdrowia osoby z niepełnosprawnością należą do najbardziej zmarginalizowanych grup na świecie. Niepełnosprawność wiąże się z gorszymi wynikami zdrowotnymi, niższymi osiągnięciami edukacyjnymi, mniejszym udziałem gospodarczym i wyższym poziomem ubóstwa. Jak można przeczytać w artykule Ludzie są niepełnosprawni przez społeczeństwo, a nie tylko przez swoje ciała. Bariery te można pokonać, jeśli rządy, organizacje pozarządowe, specjaliści i osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny będą współpracować.

Szacuje się, że niepełnosprawność dotyka ponad miliarda osób na świecie co odpowiada około 15% populacji. Około 110-190 milionów osób dorosłych znajduje się w grupie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Liczba osób z niepełnosprawnością wykazuje tendencję wzrostową. Osoby z niepełnosprawnością stanowią dużą część populacji ogólnej jednak często nie otrzymują odpowiedniej opieki zdrowotnej. W porównaniu do populacji osób bez niepełnosprawności, niepełnosprawni nawet cztery razy częściej doświadczają złego traktowania w opiece zdrowotnej lub też odmowy świadczeń.

Według doniesień, dzieci z niepełnosprawnością częściej nie uczęszczają do szkoły niż dzieci pełnosprawne. Dysproporcje oraz luki w organizacji edukacji przekładają się na znaczne zmniejszenie odsetka dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do szkół szczególnie w biedniejszych krajach.

Osoby z niepełnosprawnością częściej pozostają bez zatrudnienia niż osoby pełnosprawne. Wśród przyczyn braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych wymienia się uprzedzenia i obawy pracodawców związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością lub też brak chęci niepełnosprawnych pracowników do podjęcia pracy. W populacji osób niepełnosprawnych stwierdza się również większą podatność na ubóstwo. Ze względów finansowych osoby z niepełnosprawnością częściej zmuszone są do życia w gorszych warunkach, tj. bez odpowiedniej ilości produktów spożywczych, czystej wody pitnej czy też gorszych warunkach sanitarnych. W wielu przypadkach, niepełnosprawność nie jest przeszkodą w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie, dlatego należy dbać o zaspokajanie potrzeb i zwiększanie dostępności wszystkich przestrzeni społecznych dla niepełnosprawnych.

Źródło: https://www.who.int/features/factfiles/disability/en/

Niepełnosprawność nie kojarzy się zwykle z siłą czy determinacją. W życiu osób zmagających się z różnymi ograniczeniami są one jednak niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Osoba z niepełnosprawnością jako pracownik jest często niedoceniana i pomijana przez wzgląd na swoje ograniczenia. Rzadko brane są pod uwagę cechy, które sprawiają że człowiek pomimo wielu utrudnień funkcjonuje w rzeczywistości przystosowanej dla osób w pełni sprawnych.

Historia Christiny Mallon ukazuje jak wielkiej potrzeba determinacji aby funkcjonować samodzielnie i pracować żyjąc z chorobą neuronów ruchowych. W skutek choroby Christinie nie jest w stanie poruszać rękami i nogami jednak nie przeszkodziło jej to w realizacji swoich celów.

Christina to osoba z niepełnosprawnością ale jest ona współzałożycielką Open Style Lab w Parsons i aktywną zawodowo kobietą. Codziennie udaje jej się realizować trudne i złożone cele zawodowe. W codziennym funkcjonowaniu napotyka wiele przeszkód, które stara się pokonywać. Jednym z większych wyzwań dla Christiny są jednak zwykłe czynności, które większość z nas wykonuje bez zastanowienia. Kiedy utraci się władzę w rękach problemem staje się zawiązanie włosów w kucyk czy też przygotowanie śniadania. Christina pokazuje jednak, że dzięki inteligentnym rozwiązaniom, kreatywności i sile można przezwyciężyć każdą przeciwność.

Takich przykładów jest znacznie więcej. Historia Christiny pokazuje jak wielką siłą, determinacją i kreatywnością musi cechować się osoba z niepełnosprawnością. Właśnie te cechy sprawiają, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej pozwoli zyskać firmie cennego pracownika.

Źródło: https://www.fastcompany.com/90180550/the-most-valuable-person-you-havent-hired-yet