Jak rozpoznać zespół Aspergera?

Data dodania aktualności: 16 lipca 2019

 
Jak rozpoznać zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to łagodniejsza forma zaburzeń ze spektrum autyzmu. W odróżnieniu od autyzmu nie stwierdza się jednak zaburzenia funkcji poznawczych. Cechą wspólną są nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych oraz wąski obszar zainteresowań chorego. Zaburzeniom może towarzyszyć niepełnosprawność intelektualna (20-50% pacjentów). Obecnie zaburzenia ze spektrum autyzmu należą do chorób nieuleczalnych jednak czasami niezbędne jest wdrożenie leczenia farmakologicznego.

Zespół Aspergera – przyczyny

Przyczyny Aspergera nie zostały do końca poznane. Najprawdopodobniej na mechanizm rozwoju wpływa wiele czynników, przez co staje się trudniejszy do określenia. Wśród najczęściej omawianych hipotez wymienia się:

  • czynniki genetyczne – mutacje w obrębie wielu szlaków biologicznych;
  • czynniki psychogenne – doświadczenie silnego lęku, oddzielenie od matki;
  • czynniki prenatalne i perinatalne – wiek rodziców, niedotlenienie płodu, palenie papierosów, leki;
  • czynniki biologiczne – zakażenia.

Do niedawna spekulowano, że na wystąpienie objawów choroby mogą mieć wpływ szczepionki przeciwko śwince, odrze i różyczce (MMR). Późniejsze badania epidemiologiczne wykluczyły związek pomiędzy szczepieniami a występowaniem autyzmu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że nie ma podstaw aby twierdzić, że szczepionka MMR wywołuje objawy chorób ze spektrum autyzmu.

Objawy zespołu Aspergera

W klasyfikacji ICD-10 zespół Aspergera charakteryzują zaburzenia w trzech bardzo ważnych obszarach. Wyróżnia się tu głównie funkcjonowanie społeczne, zachowania stereotypowe oraz komunikację. Naukowcy zaznaczają jednak, że sylwetki osób z zespołem Aspergera mogą się znamiennie różnić. Kryteria diagnostyczne są nadal udoskonalane. Poniżej wymieniono główne objawy Aspergera:

  • zaburzone interakcje społeczne;
  • brak umiejętności budowania relacji interpersonalnych;
  • problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną;
  • trudności w rozumieniu zachowań innych ludzi;
  • nieadekwatne wyrażanie własnych emocji;
  • specyficzne zainteresowania pochłaniające uwagę chorego.

Zespół Aspergera – leczenie

Rozpoznanie zespołu Aspergera zwykle ma miejsce w pierwszych dwóch latach życia dziecka. Z terapeutycznego punktu widzenia ważne jest, aby jak najwcześniej objąć dziecko kompleksową opieką. Leczenie Aspergera polega na terapii behawioralnej, a czasami również leczeniu farmakologicznym. W skład zespołu terapeutycznego powinien wchodzić również logopeda, genetyk oraz terapeuta zajęciowy. Obecnie nie ma substancji leczącej złożone objawy choroby. Leki stosowane w terapii mają na celu zmniejszenie dolegliwości oraz usprawnienie funkcjonowania pacjentów. W terapii farmakologicznej stosowane są arypiprazol i rysperydon. Są to leki z grupy nietypowych neuroleptyków II generacji. Środki te mogą być pomocne w leczeniu drażliwości wywołanej chorobą jednak stosowanie ich może mieć liczne skutki uboczne.

Piśmiennictwo:

Szmania L., Etiologia zaburzeń spektrum autyzmu – przegląd koncepcji. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej 11/2015

Wojciechowska A., Pomiędzy dzieciństwem a dorosłością – o dorastaniu osób z zespołem Aspergera. Studia Edukacyjne nr 25, 2013

Dover C.J., Couteur A.L.: How to diagnose autism. Arch. Dis. Child., 2007; 92: 540–545

Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10. Kraków, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, 1994

Namysłowska I.: Rysperydon w leczeniu dzieci i młodzieży. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2007; 7: 6–17

Wróć do
listy artykułów
 

Zobacz również inne artykuły

Kodeks Dobrych Praktyk na rynku pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Kodeks Dobrych Praktyk na rynku pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Data dodania aktualności 9 maja 2021

Kliknij i przejdź
do artykułu
Rynek pracy w Polsce a osoby z niepełnosprawnościami

Rynek pracy w Polsce a osoby z niepełnosprawnościami

Data dodania aktualności 9 maja 2021

Kliknij i przejdź
do artykułu
III edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „STOP Barierom” pod hasłem „STOP COVID

III edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „STOP Barierom” pod hasłem „STOP COVID

Data dodania aktualności 30 kwietnia 2021

Kliknij i przejdź
do artykułu