Prawo

Interpretacja, często zawiłych przepisów prawnych, może czasem przysporzyć trudności. Dlatego na stronie stopbarierom.pl postanowiliśmy uruchomić prywatnego livechata z zakresu porad prawnych. Prowadzą go prawnicy z kancelarii prawnej, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży – Pani Aleksandra Pianka i Pan Roman Suszek.

Dofinansowania Praca Ulgi, zniżki i inne świadczenia

Spis treści:

Czy świadczenie 500 + wlicza się do dochodu? Czy można starać się o dofinansowanie do sprzętu tego samego rodzaju w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych? Czy można starać się o dofinansowanie na zakup ipoda w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych? Czy można starać się o dofinansowanie na zakup iphona w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się? Czy dofinansowanie do zakupu komputera dla osób niedowidzących przysługuje również po 40rż? Czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie do zakupu samochodu? Czy można starać się o dofinansowanie na zakup telefonu komórkowego w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się? Jakie przedmioty są dofinansowywane w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się? Co jest brane dodatkowo pod uwagę przy analizie częstotliwości korzystania z dofinansowań ze środków PFRON przy ubieganiu się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się? Czy przy stopniu umiarkowanym niepełnosprawności należy się 500+? Czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności, rencie w wysokości 1140 zł i dodatku pielęgnacyjnym 200 zł przysługuje świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych? Na jaką pomoc może liczyć osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w kwestii dofinansowania zakupu komputera przy pracy zdalnej?

Czy świadczenie 500 + wlicza się do dochodu?

Gdyby świadczenie z programu „Rodzina 500 Plus” było wliczane do dochodu, jednocześnie odebrałoby prawo najbiedniejszym do innych możliwości pomocy. Skoro ma ono poprawiać sytuację wszystkich rodzin z co najmniej dwójką dzieci, to takie działanie byłoby sprzeczne z jego celem. Świadczenie wychowawcze uzyskiwane z programu 500+ jest nieopodatkowane i nie stanowi dochodu w myśl przepisów podatkowych. Nie wlicza się go także do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy rodzinnych.

Czy można starać się o dofinansowanie do sprzętu tego samego rodzaju w ramach dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnych?

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyznania dofinansowania do sprzętu tego samego rodzaju, co najmniej po 7 latach od uzyskania poprzedniego dofinansowania.

Czy można starać się o dofinansowanie na zakup ipoda w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych?

Dofinansowanie na zakup ipoda w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie będzie przyznawane.

Czy można starać się o dofinansowanie na zakup iphona w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się?

Dofinansowanie na zakup iphona w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie będzie przyznawane.

Czy dofinansowanie do zakupu komputera dla osób niedowidzących przysługuje również po 40rż?

Dofinansowanie do zakupu komputera jak również specjalistycznego oprogramowania przysługuje również osobom po 40 roku życia. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (w dziale osób niepełnosprawnych) właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania. Odpowiedni wniosek może Pan pobrać bezpośrednio na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania. Sam wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może Pan oczywiście wysłać pocztą do MOPR-u, ale jeśli wniosek zostanie wypełniony błędnie wówczas będzie musiał Pan ponownie go wypełnić i odesłać co może wydłużyć czas rozpatrzenia takiego wniosku.

Czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie do zakupu samochodu?

Obecnie nie ma programu, który dofinansowuje zakup samochodu. Możliwe jest jedynie dofinansowanie na kurs prawa jazdy oraz zakup w raz z montażem oprzyrządowania do samochodu.

Czy można starać się o dofinansowanie na zakup telefonu komórkowego w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się?

Dofinansowanie na zakup telefonu komórkowego w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie nie będzie przyznawane.

Jakie przedmioty są dofinansowywane w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu się?

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie? może obejmować zakup następujących przedmiotów:

– komputer,
– programy udźwiękawiające do komputera
– programy powiększające do komputera
– programy ułatwiające komunikowanie się
– tablet
– tablet z programami ułatwiającymi komunikowanie się
– telefon stacjonarny głośnomówiący
– wzmacniacz dzwonka do aparatu telefonicznego
– program udźwiękawiający do telefonu
– pętla induktofoniczna
– czujnik płaczu dziecka
– czujnik dymu
– czujnik dzwonka do drzwi
– pager/odbiornik sygnału nadawanego przez czujniki m.in. czujnik płaczu dziecka, czujnik dzwonka do drzwi, czujnik dymu
– wideodomofon z sygnalizacją świetlną
– inny sprzęt do wysokości 80% wartości, po analizie wyceny w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku.

Co jest brane dodatkowo pod uwagę przy analizie częstotliwości korzystania z dofinansowań ze środków PFRON przy ubieganiu się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się?

Analizując częstotliwość korzystania z dofinansowań ze środków PFRON przez wnioskodawcę brane są również pod uwagę dofinansowania innych zadań, np. Aktywny samorząd.

Czy przy stopniu umiarkowanym niepełnosprawności należy się 500+?

Świadczenie 500+ przysługuje tylko przy znacznym stopniu niepełnosprawności i dodatkowo dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności, rencie w wysokości 1140 zł i dodatku pielęgnacyjnym 200 zł przysługuje świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych?

Świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych będzie obowiązywało od 1 października 2019. W tym wypadku należy złożyć wniosek w ZUS-ie. Pod koniec września 2019 takie wnioski powinny być już dostępne w Internecie.
Ważne jest czy przy znacznym stopniu niepełnosprawności  jest zaznaczone, że osoba jest całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji. Świadczenie ma przysługiwać w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. zł. Wniosek będzie można złożyć w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe.

Na jaką pomoc może liczyć osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w kwestii dofinansowania zakupu komputera przy pracy zdalnej?

Na chwilę obecną funkcjonuje program „Aktywny samorząd”, jednakże w ramach tego programu realizowany jest sprzęt dla osób które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, są w wieku aktywności zawodowej lub są zatrudnione (dotyczy osób w wieku emerytalnym), mają dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. Warto więc udać się do najbliższej instytucji MOPS, PCPR i zapytać o szczegóły programów lub czy takiej sytuacji istnieje szansa na jakiekolwiek dofinansowanie. Bardzo często jest tak, że samorządy mają indywidualne programy w obejmujące szeroką pomoc. Czasem również warto zastanowić się, czy korzystniejszą opcją w przypadku osoby niepełnosprawnej pracującej zdalnie nie będzie założenie działalności gospodarczej oraz uzyskanie dofinansowania na założenie takiej działalności