Aktualności

przykładowa treść

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Nowelizacja ustawy ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz pacjentem małoletnim.

Stwardnienie rozsiane – choroba o wielu twarzach

Stwardnienie rozsiane – choroba o wielu twarzach

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex – SM) to przewlekłe i postępujące schorzenie układu nerwowego. W przebiegu choroby dochodzi do stopniowego zaniku osłonek mielinowych neuronów. W badaniach stwierdzane są wieloogniskowe (rozsiane) uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego. Rozległość zmian demielinizacyjnych decyduje o charakterze i nasileniu objawów

Żywienie w chorobach neurodegeneracyjnych

Żywienie w chorobach neurodegeneracyjnych

Z uwagi na postępujący proces starzenia się społeczeństwa stwierdza się coraz częstsze występowanie chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera czy też choroba Parkinsona. Przebieg chorób neurodegeneracyjnych charakteryzuje postępujący proces degeneracji komórek nerwowych, co może skutkować obniżeniem sprawności ruchowej lub umysłowej prowadzącym do niepełnosprawności. Ze względu na patogenezę chorób neurodegeneracyjnych przypuszcza się, że sposób żywienia oraz […]

Padaczka – objawy, przyczyny i leczenie epilepsji

Padaczka – objawy, przyczyny i leczenie epilepsji

Padaczka to choroba neurologiczna prowadząca do niepełnosprawności. Osoby chore wykazują skłonność do napadowych i przemijających dolegliwości spowodowanych nieprawidłową czynnością mózgu. Do napadu padaczkowego dochodzi w wyniku nieprawidłowej aktywacji pewnych jego obszarów.

Szybszy dostęp do opieki zdrowotnej dzięki telemedycynie

Szybszy dostęp do opieki zdrowotnej dzięki telemedycynie

Telemedycyna zyskuje na popularności, bo ułatwia życie osobom chorym i umożliwia  szybszy dostęp do opieki zdrowotnej. Może być przydatna zwłaszcza seniorom oraz osobom z niepełnosprawnością, które często muszą być pod stałą opieką lekarską. Usługi telemedycyny oznaczają konsultacje medyczne on-line świadczone pacjentowi przez lekarza co oznacza, że osoba chora, diagnozowana nie musi wychodzić z domu. Sieć […]

Stres – jak sobie z nim radzić?

Stres – jak sobie z nim radzić?

Problem stresu dotyczy każdego człowieka, nie ma ludzie, którzy go nie przeżywają. Wyjaśniam, co to jest stres. W artykule przestawiam jak poradzić sobie ze stresem.

Dostępność informacji dla studentów z niepełnosprawnością

Dostępność informacji dla studentów z niepełnosprawnością

Trudności, jakie mogą napotykać osoby z niepełnosprawnością, rozpoczynające studia wyższe, głównie kojarzą się nam z barierami architektonicznymi. Z brakiem podjazdów przed wejściami do budynków, zbyt wysokimi blatami w dziekanacie i bibliotece, czy też w pracowni chemicznej.

Powstała aplikacja multimedialna ukazująca świat z perspektywy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Powstała aplikacja multimedialna ukazująca świat z perspektywy osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Na Politechnice Warszawskiej stworzono aplikację multimedialną pozwalającą przybliżyć problemy z jakimi borykają się na co dzień osoby na wózku inwalidzkim i wczuć się w ich sytuację. Aplikacja ma za zadanie ukazać obserwację świata z perspektywy osób z dysfunkcjami narządu ruchu oraz pomóc zrozumieć bariery, z którymi zmagają się osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni miejskiej.

Ruszył live-chat z poradami dla osób z niepełnosprawnością

Ruszył live-chat z poradami dla osób z niepełnosprawnością

W ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej STOP Barierom, Fundacja Neuron Plus uruchomiła live-chat dla osób z niepełnosprawnością.

STOP Barierom – jak zachować się wobec osób z niepełnosprawnością.

STOP Barierom – jak zachować się wobec osób z niepełnosprawnością.

Niepełnosprawność to nie jest wybór, lecz sytuacja losowa. Może dotknąć każdego niezależnie od wieku, sprawności fizycznej, zamożności czy sposobu życia. Bywa wrodzona lub nabyta – kiedy się pojawia, szok może być większy niż się z pozoru wydaje. Dlatego warto żeby społeczeństwo oswoiło się z tym problemem i nie udawało, że go nie ma.