Wróć
do listy

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B – dla osób z dysfunkcja ruchu.

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

 • posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej (osoby pełnoletnie);
 • dysfunkcja narządu ruchu lub dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

Przedmiot dofinansowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii B

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy obejmuje koszty kursu, egzaminów, w tym opłaty z nimi związane oraz przykładowo: jazdy doszkalające, szkolenie uzupełniające, koszt podstawienia samochodu na egzamin. Jeśli osoba wnioskująca wybrała kurs poza miejscowością zamieszkania, przewidziany jest również dodatek na: zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w okresie trwania kursu.

W przypadku osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, pomoc obejmuje również dofinansowanie do usług tłumacza migowego.

Termin składania wniosków o dofinansowanie prawa jazdy kategorii B:

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są od 01.03.2020 do 31.08.2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii B:

Maksymalna kwota dofinansowania do kursu prawa jazdy wynosi 4 800 zł, w tym:

 • koszty kursu i egzaminów kategorii B – 2 100 zł,
 • koszty kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 500 zł,
 • pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł;
 • koszty usług tłumacza migowego – 500 zł (dotyczy dofinansowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego).

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Możliwa jest refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 25 % ceny brutto zakupu/usługi.

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.

Dodatkowo należy dołączyć:

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności;
 • oświadczenie o wysokości dochodów;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych