Umiarkowany stopień niepełnosprawności

 

Umiarkowany stopień niepełnosprawności, który obejmuje osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagające czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych;