Wróć
do listy

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – oraz Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej tej protezy

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Kto może złożyć wniosek?

Wymagania:

 • posiadanie stopnia niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Przedmiot dofinansowania

Przedmiotem dofinansowania jest zakup bardzo dobrej jakości protezy ręki lub nogi, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Proteza ręki – proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (technologia silikonowa), oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo, w wyjątkowych przypadkach, proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

Proteza nogi, – proteza wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach proteza z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

W uzasadnieniu wniosku należy szczegółowo opisać przedmiot i powód zakupu wraz z uzasadnieniem wysokich kosztów. Należy również złożyć dwie oferty wykonania protezy, jaką osoba wnioskująca planuje kupić.

Termin składania wniosków

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków określa Realizator.
Wnioski przyjmowane są od 01.03.2020 do 31.08.2020 r.

Od początku marca 2020 roku wnioski o dofinansowanie na zakup oraz serwis protez można składać poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia (SOW). Pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ znajdują się niezbędne formularze i wzory. Warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Składając wniosek drogą elektroniczną należy również dołączyć ofertę handlową otrzymaną od pracowni protetyczno-ortopedycznej w postaci dokumentu pdf. W przypadku wnioskowania o wsparcie PFRON już po zrealizowaniu zakupu, trzeba dołączyć do wniosku elektroniczną kopię zlecenia lekarskiego z adnotacją, że zostało zrealizowane oraz fakturę potwierdzającą zakup.

Maksymalna kwota dofinansowania zakupu protezy

Maksymalne kwoty dofinansowań:

1. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł;
 • przedramienia – 20.000 zł;
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł;
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł;
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł;
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł;

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON;

dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Maksymalna kwota dofinansowania serwisu protezy

do 30% niżej wymienionych kwot:

 1. dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  • w zakresie ręki – 9.000 zł (2700 zł);
  • przedramienia – 20.000 zł (6000 zł);
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł (7800 zł);
  • na poziomie podudzia – 14.000 zł (4200 zł);
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł (6000 zł);
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł (7500 zł);
 2. 2. dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny Wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Najczęściej wymagane załączniki

Zestaw załączników określa powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jeżeli chcesz złożyć wniosek w formie papierowej, to tam są dostępne formularze.
Należy przygotować obowiązkowo:

 • kserokopię swojego orzeczenia o niepełnosprawności.

Realizator przekaże Ci także do uzupełnienia oświadczenia o:

 • wysokości Twoich dochodów;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.