Wróć
do listy

Przydatne numery telefonów i adresy stron internetowych

 

Wybierz interesujący Ciebie temat

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://www.zus.pl

Miasto Stołeczne Warszawa

http://www.um.warszawa.pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

http://www.wcpr.pl

Punkty Informacyjne w Polsce – Sejmiki Osób Niepełnosprawnych

Domy Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze

Pomoc społeczna

Przydatne numery telefonów i adresy stron internetowych

  • Gdzie pomoc – katalog przydatnych kontaktów (wyszukiwarka miejsc, w których można znaleźć pomoc psychiatryczną i psychologiczną)
    http://www.przyjaciele.org/pomoc/gdzie_pomoc.php
  • Telefon zaufania i informacyjny Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
    http://www.kson.pl/sejmik/informacja/zaufanie1.htm
  • Internetowy telefon zaufania ,,Anonimowy Przyjaciel”
    https://www.telefonzaufania.org.pl/
  • Alter Ego – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych
    http://www.alterego.org.pl/
  • Amazonki telefon kobiet przed i po mastektomii
    http://www.amazonki.com.pl/
  • Ogólnopolski telefon zaufania dla Osób Niewidomych i Tracących Wzrok
    http://stopdepresji.pl/
  • Antydepresyjny Telefon Fundacji Itaka
    hhttp://stopdepresji.pl/
  • Onkologiczny Telefon Polskiego Komitetu Zwalczania Raka
    Tel: (0 22) 822 56 94. Można dzwonić w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz 13.00-16.00.
  • Infolinia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
    http://www.ptsr.org.pl/
  • Telefon zaufania Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
    https://www.alzheimer-waw.pl/
  • Telefon Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona
    http://zdrowie.med.pl/
  • Telefon Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej
    Tel: (0 22) 842 26 00. Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00.
  • Telefon dla osób z chorobą alkoholową Fundacji Trzeźwościowej Klucz
    Tel.: (0 22) 869 02 86. Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00.
  • Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
    http://www.niebieskalinia.pl/
  • Porady i informacje nt. HIV/AIDS
    Tel: (0 22) 621 33 67. Można dzwonić w poniedziałki i środy w godz. 13.00-19.00 oraz we wtorki i piątki w godz. 10.00-16.00.
  • Pomarańczowa linia – pomaga rodzicom, których dzieci mają problem z alkoholem.
    0 800 14 00 68 Można dzwonić codziennie w godz. 16.00-21.00.
  • Profilaktyka i terapia uzależnień
    Tel:( 022) 823 65 31. Można dzwonić codziennie w godz. 9.00-21.00.
  • Ogólnopolski telefon zaufania dotyczący problemu narkomanii.
    Infolinia 0 801 199 990. Można dzwonić codziennie w godz. 16.00-21.00.
  • Telefon wsparcia dla seniorów „Aktywny Senior” Tel.: (0 22) 643 64 91.
    Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.
  • Policyjny telefon zaufania
    http://www.komisarz-blysk.pl/
  • Telefon zaufania dla osób uzależnionych od jedzenia (anoreksja, bulimia, nadwaga).
    Tel.: (0 22) 632 08 82.Można dzwonić codziennie w godz. 16.00-20.00.