Wróć
do listy

Rynek pracy

 

Rynek pracy, na którym zatrudniają się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, można podzielić na dwie kategorie:

  1. otwarty rynek pracy dla osób niepełnosprawnych, który kieruje się głównie zasadą konkurencyjności i wydajności i podlega specyficznym wymogom prawnym i organizacyjnym:
    1. praca na takich samych warunkach i zasadach jak osoby pełnosprawne;
    2. zatrudnienie na specjalnie przystosowanych i dobranych stanowiskach pracy;
  2. chroniony rynek pracy, czyli taki, gdzie stwarza się specjalne warunki dla osób o ograniczonych zdolnościach do pracy.